Contentverzamelaar

angle-left R&D Lead Engineer (Only in Dutch)

R&D Lead Engineer (Only in Dutch) Are you the one we are looking for?

Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer om ons R&D team te versterken. 

Heeft u een passie voor het coördineren van projecten en kunnen anderen feilloos op u bouwen? Bent u communicatief sterk, proactief en een organisator? Dan bent u wellicht degene die wij zoeken!

Functie
Onderzoeken en introduceren van technologische ontwikkelingen en toepassingen om producten en/of processen te verbeteren of te ontwikkelen.               

De lead engineer legt verantwoording af aan de R&D Manager.

Resultaatgebieden

Voorbereiding

 • Voorstudie doen naar verbeteren bestaande installaties, gebruikte onderdelen, materialen passend binnen vastgestelde kaders of eisen van de klant, eventueel in overleg met Sales.
 • Onderzoekt toepasbaarheid van nieuwe materialen & fabricage processen, maakt hierbij gebruik van de faciliteiten van kennisinstituten.
 • Geeft mede invulling aan ontwikkeltrajecten op de R&D afdeling.
 • Bespreken met leidinggevende van de conclusies en te bereiken doelen.
 • Overleggen met leidinggevende over het plannen van engineeringcapaciteiten in de projecten.
 • Bespreekt of onderdelen zelf worden gemaakt of worden uitbesteed.
 • Stelt een projectomschrijving op met een begroting van de kosten en uren t.b.v. engineering, productie en testen en een afschatting naar technische en financiële risico’s.

Uitvoering

 • Tijdens het ontwerpen beoordelen van de ontwerp-/productiekosten in relatie tot het eisenpakket.
 • Laten uitvoeren van teken- en/of ontwerpwerkzaamheden bij interne- of externe uitbesteding.
 • Begeleiden van de productiewerkzaamheden intern of extern.
 • Het tekeningenpakket controleren en (laten) bijwerken vóór en ná prototype productie, alvorens de tekeningen vrij te geven naar Engineering.
 • Testen van nieuwe proefmodellen, producten, machines en systemen in het bedrijf of bij klanten en d.m.v. follow up het product optimaliseren.

Documentatie

 • Het beheren van klant specifieke product data
 • Het uitbrengen van technische adviezen en documenten ter ondersteuning van het productie proces
 • Risico analyse opzetten
 • Europese normen en richtlijnen implementeren
 • Beoordelen van technische product documentatie.
 • Na oplevering van de order verwerken van alle aangebrachte wijzigingen.

Leidinggeven

 • Als projectleider leiding geven aan projectteams bij de ontwikkeling van nieuwe installaties, onderdelen en andere materialen.
 • Coördineren en begeleiden van de werkzaamheden van diverse Engineers tijdens de ontwikkeling, engineering, productie van onderdelen en assemblage, testen e.d.
 • Bewaken van het ontwikkelproces, planning, kosten, organisatie van engineering en productie, testen en kwaliteit.

 

Kenmerken

Communicatie

 • Bespreken van de onderzoeksopdracht, uitkomsten voorstudie, uitvoering en voortgang van het project, met leidinggevende.
 • Overleggen over de inhoud van techniek, oplossingen, specificaties en opgavenstellingen, proces-kennis, productontwikkeling en innovaties met leidinggevende, Engineers en (internationale) klanten (Duits/Engels).
 • Uitwisselen van kennis over ontwikkelingen in technieken, toepasbaarheid van materialen, onderzoeks-opdrachten met (internationale) kennisinstituten (Duits/Engels).
 • Bespreken van onduidelijkheden, problemen en verbeteringsmogelijkheden met Assemblage.
 • Vastleggen van de technische machine-informatie (Engels).

Bevoegdheden

 • Volgen en analyseren van technologische ontwikkelingen, doen van onderzoek, analyseren van ontwikkelingen in toegepaste technieken en productieprocessen en hierover adviseren aan leidinggevende.
 • Ontwerpen van productieverbeteringen en nieuwe producten/installaties en hierover adviseren aan leidinggevende.
 • Nemen van maatregelen om ongewenste ontwikkelingen inzake planningen en budgetten te voorkomen.
 • Verdelen en bewaken van de kwaliteit van het werk van projectteamleden.
 • Maken van keuzes in de ontwerpfase voor nieuwe instasllaties.
 • Aanspreken van leden van het projectteam op het nakomen van gemaakte afspraken.

Verantwoordelijkheid

 • Onderzoeken en introduceren van (nieuwe) technologische ontwikkelingen en toepassingen om bestaande producten en productieprocessen te verbeteren en/of nieuwe producten te ontwikkelen.
 • Ontwikkelen en verbeteren van nieuwe concepten en aansturen van projectgroepen voor de productontwikkeling en productieprocessen.
 • Ondersteunen en adviseren aan de afdeling Assembly bij zich voordoende uitvoeringsproblemen.
 • Ondersteunen van de afdeling Sales bij de introductie van nieuwe producten.
 • Naleven van de procesbeschrijving Engineering, werkinstructies en bedrijfsvoorschriften.Up-to-date houden van de installaties, toepassen van verbeterde technieken.
 • Naleven van vastgestelde werkmethoden, voorschriften en procedures.

 

Over Resato

Resato is een innovatieve, Nederlandse leverancier van slimme hogedruk oplossingen met het doel om de productiviteit van haar wereldwijde klanten te verhogen. Het is onze missie om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en te overstijgen. Met meer dan 25 jaar ervaring met hogedruk technologie hebben wij de kennis om betrouwbare en veilige oplossingen te bieden.

Ons productassortiment omvat hogedruk technologie waterstraalsnijsystemen, maar ook componenten en systemen voor testen, injectie en controlling die opereren tot 14,000 bar. U kunt Resato producten vinden in de olie & gas industrie, slangtest industrie, glas industrie, mijn industrie, automotive industrie, luchtvaart industrie en vele anderen. 

Wij zijn gevestigd in Assen, ten zuiden van de stad Groningen in Noord-Nederland. Het is belangrijk voor ons om een werkruimte te creëren waarin mensen leren, zich ontwikkelen en plezier maken.

 

Geïnteresseerd? Stuur een email met uw cv en motivatie naar hr@resato.com!

Van onze job recruitment expert

Bart van Nes

"Zonder onze mensen zouden we nooit zijn geweest waar we nu zijn en waar we morgen zullen zijn."

Bart van Nes - Job Recruiter
Raadpleeg onze expert