Abrasief management

Abrasief management

Een goed abrasief management kan u verschillende voordelen bieden. Bij het waterstraalsnijden is het mogelijk om met een abrasief te snijden. De keuze voor het materiaal dat u wilt snijden is vrijwel onbeperkt. Bovendien is de snede nauwkeurig. Door deze nauwkeurigheid hoeft u, in tegenstelling tot het laser- en plasmasnijden, de materialen niet na te bewerken. Daarbij kan een optimaal abrasief management u een grote kostenbesparing opleveren.

Maar wat is abrasief management? En hoe zorgt u ervoor dat uw abrasiefstroom optimaal is ingericht? We behandelen het in deze blog.

Wat is abrasief snijden?

Allereerst is het van belang om te weten wat abrasief snijden inhoudt. Op deze pagina leggen we dit uitgebreider uit. In het kort: bij het abrasief wordt er een soort schuurmiddel (abrasief) aan het water toegevoegd. Dit wordt gebruikt om zo effectief mogelijk te snijden. Een abrasief toevoegen is ideaal wanneer hardere of dikkere materialen gesneden worden. Metalen, steensoorten en dikkere kunststoffen bijvoorbeeld.

Wat houdt abrasief management in?

Abrasief management is het inrichten van uw complete abrasief waterstraalsnijopstelling. Wij hebben dit vertaald naar een complete machineopstelling voor continue abrasief toe-en afvoer. Uw opstelling kan uit verschillende systemen bestaan, afhankelijk van uw behoefte en middelen.

Aangezien het abrasief een van de grootste operationele kosten van een waterstraalsnijmachine is, is een geoptimaliseerde abrasiefstroom een groot voordeel voor uw activiteiten. Een geoptimaliseerd systeem levert u namelijk kostenbesparing op.

Onderdelen van uw abrasief opstelling

Uw abrasief opstelling kan uit verschillende systemen bestaan, die tezamen zorgen voor een maximale uptime. Dit wordt gerealiseerd door een continue toevoer- en afvoerstroom van abrasief.

 

Abrasief feeder

Een abrasief feeder is een doseerwiel, die het abrasief aanlevert. De feeder is gemonteerd aan een motoras die regelbaar is in toerental. Bij een hoger toerental wordt meer abrasief geleverd.

Het grote voordeel van de feeder is de controle die u heeft op de abrasieftoevoer. Een onregelmatige abrasiefstroom een negatief effect op de snijkwaliteit. Door de feeder juist te monteren en af te stellen, zorgt u voor een juiste aanvoer waarmee u kosten bespaard op het abrasief en eventuele nabewerking van het materiaal.

 

Abrasief drukvaten

Abrasief drukvaten slaan het abrasief op en leveren het abrasief aan uw waterstraalsnijmachine. Het vat heeft een klep waardoor het abrasief wordt geleverd. Bij het Resato drukvat wordt blokkade van de abrasieftoevoer voorkomen door een zeef. Samengeklonterde abrasief, plastic en andere materialen blijven hier achter, terwijl het abrasief doorloopt.

 

Abrasiefaanvoer

Wanneer u abrasief direct in de machine moet bijvullen, ligt u hele installatie stil. Door een systeem toe te voegen dat continu abrasief aan het drukvat toevoert, bespaart u downtime. U kunt namelijk dit grote drukvat vullen, zonder het snijproces te onderbreken.

Resato heeft een continue aanvoer ontwikkeld die een slimme technologie bevat: een sensor meet het abrasiefniveau. Wanneer het abrasief onder een bepaald niveau zit, wordt een ‘silo low-level’ bericht gestuurd naar u waterstraalsnijmachine gestuurd. Zo kunt u tijdig de silo bijvullen.

 

Abrasief verwijdersysteem

Gebruikt abrasief zinkt naar de bodem van de waterbak en klinkt in, zoals de vloedlijn op het strand. Gemiddeld vangt de waterbak per snijdkop 15 tot 20 kilogram versleten abrasief per uur op. Na verloop van tijd raakt de waterbak vol en moet u deze leegscheppen.

Een abrasief verwijdersysteem zorgt ervoor dat het water en het abrasief gescheiden worden. Afvalabrasief is niet herbruikbaar en omdat er vaak verschillende materialen worden gesneden ontstaat divers afval. Het schonen, drogen en op de juiste korrelgrootte zeven is duur. Door het abrasief verwijdersysteem filtert u alle abrasief uit en kunt u dit eenvoudig weggooien bij het chemisch afval.

Het water/abrasiefmengsel wordt in dit systeem gepompt uit de waterbak. Vervolgens filtert een zogenaamde ‘Big bag’ het gebruikte abrasief uit, wat hierin achterblijft. Het water wordt teruggepompt naar de waterbak om het abrasief los te woelen.

Optimaliseren van abrasief management

Het hebben van deze machines voor uw abrasief management is mooi, ze juist gebruiken fantastisch. Voor optimaal management, moet u rekening houden met verschillende aspecten.

Eén daarvan hebben we al besproken bij de feeder: een juiste configuratie voor alle machines is essentieel. Maar wat is voor u een optimale configuratie? Dit hangt onder andere af van de dikte van uw materiaal. Bij dikker materiaal is meer abrasief nodig en is de snelheid waarmee wordt gesneden bepalend voor uw snijkwaliteit. De hoeveelheid abrasief kunt u aanpassen in de software. Onze experts helpen u graag bij het berekenen van de juiste configuraties.

Een ander aspect is het abrasiefmiddel zelf. Afhankelijk van uw toepassing, kan met behulp van het juiste type abrasief nabewerking van uw materiaal overbodig worden. Dit bespaart u kostbare tijd en extra kosten. Er zijn verschillende leveranciers op de markt. Het abrasief dat zij aanbieden verschilt van grootte, omdat het op een andere plek wordt ingewonnen of verwerkt (gezeefd). Hierdoor heeft u bijvoorbeeld de keuze uit een 80 mesh grove korrel, een 200 mesh fijne korrel, én alles daartussenin. Het kiezen voor de juiste korrel kan daarom meer tijd in beslag nemen dan in eerste instantie gedacht.  

 

Onze waterjet experts staan u graag te woord wanneer u meer wilt weten over abrasief snijden en de meest optimale abrasief opstelling voor uw situatie. Neem contact op of stuur een e-mail naar wjsales@resato.com.

Onze waterstraalsnijtechniek expert

Waterjet Experts

"Hoe kunnen wij u helpen om de beste beslissing te nemen bij de aanschaf van een waterstraalsnijmachine? Is de...

Raymond Wennink - Area Sales Manager
Raadpleeg onze expert