De vier meest voorkomende gevaren bij het slangtesten

De vier meest voorkomende gevaren bij het slangtesten

Wanneer u uw hogedruk slangen test, kunt u in aanraking komen met verschillende gevaren. Gevaarlijke situaties vormen een risico voor u, uw medewerkers en uw bedrijf. In deze blog beschrijven we de vier meest voorkomende gevaren die zich voor kunnen doen tijdens het testen van slangen. Bovendien delen we met u hoe u deze gevaren kunt beheersen.

Wanneer u uw slangen test, kan er een slangbreuk ontstaan. Dit levert de volgende gevaren op:

 

1) Rondslaande slang

Wanneer een koppeling loslaat of een slang breekt terwijl de slang onder druk staat, kan een slang wild om zich heen slaan. Totdat de druk op de slang wordt aangepast, vormt deze een groot gevaar. Met name wanneer de slang groot is in omvang of wanneer nog een onderdeel aan de slag is bevestigd.

 

2) Wegschietende slang en koppelstuk fragmenten

Bij een rondslaande slang kunnen onderdelen met grote kracht en snelheid wegschieten. Deze projectielen vormen een gevaar voor uw werknemers.

 

3) Lekkende of spuitende gassen of vloeistoffen

Bij het breken van een slang kan het gebruikte media lekken of spuiten. Wanneer er medewerker in de buurt van het drukpunt staan, kan dit gevaarlijk zijn.

 

4) Letsel door hydraulische injectie

Dit is een letsel dat ontstaat doordat onder hogedruk een vloeistof in uw lichaam wordt geïnjecteerd. Vocht penetreert de huid al bij een druk van 7 bar. Het grote gevaar van dit letsel is dat het vaak in eerste instantie mee lijkt te vallen. Echter, kan een hydraulische injectie op langere termijn grote gevolgen hebben voor de gezondheid.

Hoe kunt u deze gevaren beheersen?

Het testen van uw hogedrukslangen is een belangrijk onderdeel van uw veiligheidsproces. Hiermee garandeert u de veiligheid en betrouwbaarheid van uw product.

Tijdens het testen kunt u de bovengenoemde risico’s op de volgende manieren beheersen:

  • Heb respect voor hogedruk
  • Combineer nooit verschillende aansluitkoppelingen
  • Train al uw medewerkers over de risico’s en risicobeheersing
  • Ontwerp effectieve testen
  • Gebruik voor het doel bestemde apparatuur
  • Volg de instructies voor het opstellen en gebruik van apparatuur

Resato hogedruk slangtest oplossingen

Bij het ontwerpen van onze slangtestsystemen lag onze focus op veilig én effectief testen. De deksel kan bijvoorbeeld niet geopend worden tijdens het testproces. Ook is drukopbouw bij een geopende deksel per definitie niet mogelijk. Daarnaast is de deksel gemaakt van dik polycarbonaat. Hierdoor is het bestand tegen een klap van een losgeslagen slang én is visuele inspectie tijdens de test en het ontluchten mogelijk vanwege de transparantie.

Onze oplossingen kunnen nog met opties worden uitgebreid om het systeem van extra veiligheidsmaatregelen te voorzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze hogedruk experts.

Wilt u meer weten over hoe u hogedruk gevaren zo veilig en effectief mogelijk kunt beheersen? Bijvoorbeeld welk systeem het meest geschikt is voor uw situatie? Lees dan ons eBook over veilige slangtesten.

Contentverzamelaar

Sander Vroling

"We zien onszelf als hogedruk dokters en niet als verkopers."

Sander Vroling - Sales director
Raadpleeg onze expert