Home » Hogedruktoepassingen » Waterstof testen » Tankvalidatietesten

Tankvalidatietesten

Validatietests voor waterstoftanks zijn een cruciaal proces bij het garanderen van de veiligheid en prestaties van waterstofopslagsystemen. Waterstoftanks worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder brandstofcelvoertuigen, energieopslag en industriële processen. Bij de validatietests worden deze tanks onderworpen aan strenge evaluaties om te bevestigen dat ze voldoen aan de industriële normen en regelgeving.

Krijg ondersteuning van onze experts

Hulp nodig bij het vinden van een specifieke oplossing op maat van uw behoeften?

Tankvalidatietesten

Het primaire doel van de validatietests voor waterstoftanks is het verifiëren van de structurele integriteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de tanks onder extreme omstandigheden. Deze tests zijn ontworpen om scenario's uit de echte wereld en potentiële gevaren te simuleren, zodat de tanks bestand zijn tegen de veeleisende omgevingen die ze kunnen tegenkomen tijdens normaal gebruik of in het geval van ongevallen of noodsituaties.

Validatietests voor waterstoftanks zijn van cruciaal belang om de risico's die gepaard gaan met waterstofopslag te beperken, aangezien waterstof een zeer brandbaar en potentieel gevaarlijk gas is. Het waarborgen van de integriteit van de tanks is essentieel om lekken of scheuren te voorkomen die tot ongelukken, explosies of brand kunnen leiden. Naleving van industriële normen en regelgeving, zoals die zijn opgesteld door organisaties als de International Organization for Standardization (ISO) en regelgevende instanties, is essentieel om het veilige gebruik van waterstofopslagsystemen te garanderen. 

  • Batch testen

Batch testen

Batchtesten zijn een kwaliteitscontroleproces waarbij meerdere monsters uit een productiebatch worden getest om consistentie en naleving van normen en specificaties te garanderen. In de tankvalidatietestmarkt moet 0,5% van een batch van 200 tanks worden getest. 

Cyclus test

Hydrocyclische tests worden uitgevoerd om de typische levensduur van een object te simuleren. Tijdens de voorgevormde test op een waterstofopslagtank wordt de tank gevuld met een vloeistof en onder druk gezet, gevolgd door een ledigingsfase die het gasverbruik vertegenwoordigt. Deze cyclus wordt enkele duizenden keren herhaald om de levensduur van de tank te simuleren. Tijdens deze cycli kunnen verschillende parameters worden gemonitord, zoals temperatuur en vervorming van de tanks, evenals de mogelijke lekkage, om hun prestaties op lange termijn te evalueren.

Burst-test

Hydrobursttests zijn destructieve tests en worden uitgevoerd om de door het object berekende veiligheidsfactor te valideren. De tests worden uitgevoerd met een vloeistof, meestal water. Deze test wordt vaak uitgevoerd als pre-productietest om aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen te voldoen. Vaak wordt de barsttest periodiek uitgevoerd op geproduceerde onderdelen, zo wordt bijvoorbeeld 0,5% van de totale batchgrootte gebarsten. Bij een Hydro burst test wordt het object gevuld met water, de druk in het object wordt langzaam verhoogd totdat het object barst. Een constante drukopbouw is vereist om betrouwbare analyses te garanderen.

Lektest

Lekonderzoek is een test die wordt uitgevoerd om waterstoflekkage vast te stellen, de test wordt uitgevoerd door het object met een bepaalde druk en gedurende een bepaalde tijd te vullen met waterstof. Resato kan de benodigde testapparatuur leveren om deze test in een veilige en gecontroleerde omgeving uit te voeren. Waterstofrecycling kan deel uitmaken van de configuratie, om de focus op OPEX en groene voetafdruk te behouden. Testen kunnen variëren van enkele tests tot cyclische tests volgens bijvoorbeeld GTR nr. 13-2.