Hogedruktechniek Tot 14.000 bar


Hogedruk technologie

Bij hogedruktechnologie wordt een hogedruk op een bepaald oppervlak uitgeoefend. Bij de keuze voor een vloeistof als medium kan een druk tot 14.000 bar worden gebruikt. Een veel voorkomende toepassing is het testen van voorwerpen met betrekking tot de werk- en/of barstdruk. Het testen van de druk is niet de enige toepassing waar hogedruk wordt gebruikt. Onze product- en toepassingsgebieden omvatten verschillende componenten en systemen voor druktesten, injectie, filling, compressie en controlling. Wij zijn actief in verschillende markten: de olie- en gasindustrie, slangentesten, automotive, publieke sector en algemene industrie.

Neem contact op


Druktesten


Druktesten
Druktesten worden uitgevoerd om de veiligheid en betrouwbaarheid van objecten aan te tonen. Dit kunnen verschillende objecten zijn; van losse slangen tot volledige systemen. Vanwege de veelzijdigheid aan de te testen objecten worden druktesten in een verscheidenheid aan industrieën uitgevoerd. Bij de testen wordt een gas of vloeistof als medium gebruikt. Resato levert verschillende testcomponenten en testsystemen om druktesten uit te voeren met verschillende media.

Meer info

Controlling


Controlling
De kern van controlling is het besturen en beheersen van een bepaald proces. Dit is in de olie-en gas industrie niet anders. Hier worden componenten zoals wellheads en christmas-trees aangestuurd die zorgen dat de olie op een veilige wijze gewonnen kan worden. De componenten regelen de tegendruk en vloeistofstroom in de boorput en worden aangestuurd door een controlling systeem. Resato kan u ondersteunen bij uw controlling-activiteiten. Dit doen wij door u te voorzien van een systeem dat zorgt dat uw componenten op tijd openen, sluiten, druk afgeven en vloeistoffen laat circuleren.

Meer info

Filling


Filling
Een afgesloten ruimte kan met een vloeistof of gas worden gevuld onder hogedruk. Het doel hiervan verschilt per branche. In feit verschilt het doel en de toepassing dermate dat er per doel een ander systeem wordt ingezet om de ruimte te vullen. Resato beschikt over systemen om uw componenten onder de gewenste druk te zetten en op te laden.

Meer info

Injecteren


Injecteren
In deze industrie wordt onder injecteren verstaan dat een vloeistof of gas onder hogedruk in een ruimte wordt ingespoten. Het injecteren is een geschikte methode om scheuren op te vullen. Desondanks worden de systemen van Resato voor andere injectie-doeleinden gebruikt. Onze hogedruk systemen injecteren chemicaliën in een olieput om de olie te prepareren voor het productieproces.

Meer info

Compressie


Compressie
In veel situaties staat comprimeren gelijk aan het compact maken of samendrukken van iets. In grote lijnen gebeurt dit ook bij het comprimeren van een gas of een vloeistof onder hogedruk. Bij het medium wordt onder hogedruk meer medium toegevoegd in een gecreëerde ruimte. Een gas wordt gecomprimeerd met een booster, terwijl dit bij een vloeistof wordt gedaan met een pomp. Resato levert pompen en boosters met een breed drukbereik. Hierdoor kunnen de systemen in een diverse organisaties worden ingezet.

Meer info

Vormen


Vormen
We spreken van vormen als we het hebben over het omvormen van kunststof of metaal in een gewenste vorm met hoge druk. Hiervoor kunnen verschillende vormgevingstechnieken worden gebruikt. Resato richt zich op twee ontwerptechnieken: gasspuitgieten en autofrettage.

Meer info