Filling Veel toepassingen


Filling

Filling omvat twee industrieën. Deze toepassing draait allemaal om het vullen of hervullen van een medium bij hoge druk. In de olie- en gasindustrie kan dit worden toegepast om de benodigde componenten op druk te brengen in verschillende stadia van het opstarten van de putten. In industriële processen worden accu's met vloeistoffen of gassen bijgevuld. De media uit deze accu's worden vervolgens gebruikt om energie op te slaan voor een verscheidenheid aan hogedruktoepassingen.

Neem contact op


Olie-en gas industrie


Olie-en gas industrie
In een boorschacht kan ervoor worden gekozen om horizontaal te boren. Dit verhoogt de productie, omdat zo meerdere oliereservoirs worden aangeboord. Nadat er één eerste ‘tak’ is geboord, wilt u voorkomen dat de olie hierin verontreinigd raakt door het boren van nog een aantal takken. Daarom wordt een formation isolation valve ingebracht in deze zijschacht, om hem af te sluiten van de boorschacht. De valve is op druk gebracht met stikstof. Dit op druk brengen moet heel precies gebeuren, want de valves zijn kostbaar. Resato biedt een systeem waarbij u de drukopbouw nauwkeurig kan begeleiden en aflezen.

Meer info

Industriële sector


Industriële sector
In de industriële sector produceren verschillende machines de voorwerpen die we allemaal dagelijks gebruiken. Er zijn ook machines die gebruik maken van hogedruk. Een accumulator wordt ingezet om de machines op verschillende manieren te ondersteunen. Dit is een drukvat dat energie in de vorm van een gas of vloeistof onder hogedruk opslaat en vrijgeeft. Het acculaadsysteem zorgt er onder andere voor dat de machine met een constante hogedruk gevoed wordt en kan produceren. Als hogedruk expert zorgen onze systemen ervoor dat uw accumulators op de juiste druk worden gebracht.

Meer info