Home » Privacybeleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe RESATO INTERNATIONAL BV (hierna RESATO of 'wij') alle informatie gebruikt en beschermt die u RESATO verstrekt wanneer u deze website gebruikt.

RESATO doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u bij het gebruik van deze website vragen om bepaalde gegevens te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze uitsluitend zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

RESATO kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

 

Wat verzamelen we?
Om relaties met onze zakelijke partners op te bouwen en bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun activiteiten, streven we ernaar alleen persoonlijke gegevens te verzamelen die rechtstreeks verband houden met iemands baan.

Aanvraag via website, telefoon of anderszins

Wanneer u een verzoek indient via onze website of een ander kanaal, kunnen wij de volgende informatie verzamelen om u van kwaliteitsinformatie te voorzien:

• Voornaam en achternaam

• Functie en bedrijfsnaam

• Contactgegevens inclusief e-mailadres en/of telefoonnummer

• Geografische informatie zoals postcode, stad, land en IP-adres

• Professionele voorkeuren gerelateerd aan onze technologie (bijv. toepassingen, industrie, etc.)

• Overige informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen

* Informatie die niet direct verband houdt met uw echte identiteit – zoals favoriete websites of het aantal keren dat een site wordt gebruikt – zijn geen persoonlijke gegevens. *

Cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën

Zoals verder beschreven in onze Cookie beleidgebruiken we cookies en soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld webbakens, pixels, advertentietags en apparaat-ID's) om u en/of uw apparaat(en) te herkennen, zowel op als buiten verschillende Services en apparaten. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen. U kunt zich ook afmelden voor soortgelijke technologieën die uw gedrag op de sites van anderen volgen voor advertenties van derden.

 

Uw apparaat en locatie

Wanneer u onze website bezoekt of verlaat, ontvangen wij de URL van de site waar u vandaan komt. We krijgen ook informatie over uw IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en add-ons, apparaat-ID en -functies, en/of ISP of uw mobiele provider. Als u onze website gebruikt vanaf een mobiel apparaat, stuurt dat apparaat ons gegevens over uw locatie. Op de meeste apparaten kunt u voorkomen dat locatiegegevens naar ons worden verzonden en wij respecteren uw instellingen.

 

Hoe verzamelen wij gegevens?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU zijn er zes wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn als volgt gedetailleerd:

Toestemming – de persoon heeft u duidelijke toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken

Contract – de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u met de persoon heeft, of omdat hij u heeft gevraagd specifieke stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat

Wettelijke verplichting – de verwerking is noodzakelijk om aan de wet te voldoen (exclusief contractuele verplichtingen)

Vitale interesses – de verwerking is noodzakelijk om iemands leven te beschermen

Publieke taak – de verwerking is noodzakelijk voor u om een ​​taak van algemeen belang of voor uw officiële functies uit te voeren, en de taak of functie heeft een duidelijke wettelijke grondslag

Legitieme belangen – de verwerking is noodzakelijk voor uw legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om de persoonlijke gegevens van het individu te beschermen die zwaarder weegt dan die legitieme belangen. (Dit is niet van toepassing als u een overheidsinstantie bent die gegevens verwerkt om uw officiële taken uit te voeren.)

Meer informatie over de wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens kunt u vinden op ico.org.uk.

 

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en nemen contact met u op op basis van de wettelijke basis:

Contactpunt Methode die wordt gebruikt om informatie te verzamelen Rechtmatige basis
Website

Cookies

Verzenden van webformulieren

Toestemming
Telefoongesprekken De receptie vat informatie samen en voert deze in het CRM in en/of stuurt deze door naar de juiste persoon Legitieme interesse
Beurzen visitekaartjes Legitieme interesse
E-mailcommunicatie Directe communicatie met contactpersonen bij Resato. Wanneer u communiceert met onze verkoop- of serviceafdeling, kan informatie over uw verzoek in het CRM worden ingevuld voor contractuele en openbare taken (bijvoorbeeld het bijhouden van het logboek voor servicebezoeken).

Legitieme interesse

Contract

Sites van derden Sites met leverancierslijsten kunnen ons contactgegevens verstrekken (bijvoorbeeld e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, functietitel). We werken alleen met sites van derden die voldoen aan de AVG en opt-in-informatie bieden. Legitieme interesse

 

Legitieme interesse:
Legitiem belang als wettige basis betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken als we een oprechte en legitieme reden hebben en we uw rechten en belangen niet schaden. We hebben een beoordeling van het gerechtvaardigd belang (LIA) uitgevoerd en hiervan een registratie bijgehouden, zodat we onze beslissing kunnen rechtvaardigen. Daarom hebben we de relevante legitieme belangen geïdentificeerd:

 • Adviseer bedrijven bij het kiezen van de geschikte hogedrukapparatuur voor hun bedrijfsprobleem
 • Voldoe aan de behoeften van onze doelgroep en overtref deze door van hen te leren via feedback

Wij zijn van mening dat ieder individu dat via verschillende kanalen (bijvoorbeeld website, beurs, etc.) contact opneemt met Resato, interesse heeft in onze producten en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Om u af te melden, zie paragraaf 4.1.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Wij willen u helpen bij het nemen van kwalitatieve zakelijke beslissingen. Daarom gebruiken wij uw gegevens op de volgende manier:

Te gebruiken Omschrijving
Intern bijhouden
 • Het maken en verzenden van offertes
 • Persoonlijke communicatie
 • Financiële gegevens (bijv. BTW-nummer) worden bewaard om juridische en offerteredenen
Communicatie
 • Telefoon- en e-mailcommunicatie:

Uw contactgegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, functietitel, enz.) kunnen worden gebruikt om contact op te nemen.

 

 • Directmarketing per e-mail:

We kunnen promotionele e-mails sturen over producten en andere inhoud waarvan we denken dat u deze interessant vindt via het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Dit doen wij op basis van de e-mails waarop u zich heeft geabonneerd. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Om u af te melden, zie het onderdeel 'Welke keuzes kunt u maken'

Profiling
 • professionele interesses
 • Informatie over het bedrijf die kan worden afgeleid uit plug-ins van derden (bijvoorbeeld bedrijfsomzet, bedrijfsgrootte, enz.)
 • Informatie afgeleid uit de hierboven beschreven gegevens (bijvoorbeeld het gebruik van functietitels om leeftijd, branche, anciënniteit en salarisschaal af te leiden; of namen om geslacht af te leiden).
Marktonderzoek
 • Gedragsgegevens (anoniem) om uw website-ervaring te optimaliseren
 • Enquêtegegevens kunnen contactgegevens vastleggen voor meer details en worden gebruikt om onze producten, diensten en klantervaring te verbeteren
ADVERTISING
 • Professionele interesse-informatie (bijv. toepassingsinteresse, gedownloade productgegevens, etc.)
 • Informatie van anderen (bijvoorbeeld advertentiepartners, uitgevers en data-aggregators);
 • Informatie afgeleid uit de hierboven beschreven gegevens (bijvoorbeeld het gebruik van functietitels om leeftijd, branche, anciënniteit en salarisschaal af te leiden; of namen om geslacht af te leiden).
Security
 • Contact met u opnemen in geval van beveiligingsincidenten en om het juiste gebruik van uw contactgegevens te verifiëren

 

Welke keuzes kun je maken?

Verwijdering uit direct marketing

Wij waarderen uw privacy. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketingactiviteiten. Als u in de toekomst geen informatie of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Resato via privacy@resato.com of uitschrijven onderaan de verzonden nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaart Resato mijn gegevens?

Resato bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als wij nodig achten om u in staat te stellen de website te gebruiken, om diensten aan u te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief die met betrekking tot het bewaren van documenten), om geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat stellen onze zaken te doen.

Cookies

We beschrijven ook de vervaltermijnen voor cookies op onze website in ons Cookiebeleid.

 

Andere belangrijke informatie

Links naar andere sites

De website van Resato kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u deze links echter heeft gebruikt om de site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites, en dergelijke sites vallen niet onder dit privacybeleid. U dient voorzichtig te zijn en het privacybeleid te raadplegen dat van toepassing is op de betreffende website.

Beveiliging van gegevens

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Resato is verantwoordelijk voor uw veiligheid en maakt gebruik van datalekprocedures.

Toegang tot informatie en verwijdering uit de lijst

Als u wilt weten welke informatie over u of uw bedrijf wordt opgeslagen op basis van uw Resato-internetbezoeken, neem dan contact met ons op via privacy@resato.com. We kunnen periodieke herinneringen sturen aan onze mededelingen en voorwaarden, bepaalde aanbiedingen of andere promoties en activiteiten, tenzij u ons heeft opgedragen dit niet te doen. In de e-mails die u ontvangt, kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met ons distributeursnetwerk, wat kan resulteren in een overdracht van gegevens naar andere landen waar andere wetgeving van toepassing is.

Contact informatie

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te annuleren, maar zullen daarbij rekening houden met uw persoonlijke belangen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

 

RESATO INTERNATIONAL BV – MARKETINGAFDELING

Duitslandlaan 1

9403DL Assen

 

Tel: + 31 (0) 505 016 877
privacy@resato.com

 

**Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit van personen tegen elkaar (Nederlands) en klik op de knop 'TIP ONS'.**