Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe RESATO INTERNATIONAL B.V. (hierna RESATO of 'wij') gebruikt en beschermt alle informatie die u RESATO geeft wanneer u deze website gebruikt.

De RESATO zet zich in om uw privacy te beschermen. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De RESATO kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

 

Wat verzamelen we?
Om relaties op te bouwen met onze zakenpartners en bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun activiteiten, streven we ernaar alleen persoonlijke gegevens te verzamelen die direct verband houden met iemands werk.

Aanvraag op website, telefoon of andere

Bij het plaatsen van een verzoek via onze website of enig ander kanaal, kunnen wij de volgende informatie verzamelen om u te voorzien van kwaliteitsinformatie:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie en firmanaam
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Geografische informatie zoals postcode, stad, land en IP-adres.
 • Professionele voorkeuren met betrekking tot onze technologie (bijv. toepassingen, industrie, enz.)
 • Andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of -aanbiedingen

*Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit - zoals favoriete websites of het aantal keren dat een site wordt gebruikt - is geen persoonlijke informatie. *

Cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën

Zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (bijv. webbakens, pixels, advertentie-tags en apparaatidentifiers) om u en/of uw apparaat aan, uit en over verschillende Diensten en apparaten te herkennen. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen. U kunt zich ook afmelden voor soortgelijke technologieën waarmee uw gedrag op de sites van anderen voor reclame van derden wordt gevolgd.

Uw apparaat en locatie

Wanneer u onze website bezoekt of verlaat, ontvangen wij de URL van de site waar u vandaan kwam. We krijgen ook informatie over uw IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en add-ons, apparaatidentifier en functies, en/of ISP of uw mobiele provider. Als u onze website vanaf een mobiel apparaat gebruikt, stuurt dat apparaat ons gegevens over uw locatie. Met de meeste apparaten kunt u voorkomen dat locatiegegevens naar ons worden verzonden en wij respecteren uw instellingen

 

Hoe verzamelen we gegevens?
Op grond van de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) zijn er zes wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens.  Deze worden als volgt gedetailleerd:

- Toestemming - de betrokkene heeft duidelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel.

- Contract - de verwerking is nodig voor een contract dat u hebt met de persoon, of omdat ze u hebben gevraagd om specifieke stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract

- Wettelijke verplichting - de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet (met uitzondering van contractuele verplichtingen)

- Vitale belangen - de verwerking is nodig om iemands leven te beschermen

- Openbare taak - de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of voor uw officiële functies, en de taak of functie heeft een duidelijke wettelijke basis

- Rechtmatige belangen - de verwerking is noodzakelijk voor uw legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om de persoonsgegevens van het individu te beschermen die deze legitieme belangen overstijgt. (Dit kan niet van toepassing zijn als u een overheidsinstantie bent die gegevens verwerkt om uw officiële taken uit te voeren.

Nadere informatie over de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is te vinden bij ico.org.uk.

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en volgen deze met u op op basis van de wettelijke basis:

Contactpunt

Methode voor het verzamelen van informatie

Rechtmatige basis

Website

Cookies

Indienen van webformulieren

Toestemmen

Telefoongesprekken

Frontdesk vat informatie samen en voert deze in de CRM in en/of stuurt deze door naar de juiste persoon

Rechtmatige belangstelling

Beurzen

Visitekaarten

Rechtmatige belangstelling

Email Communicatie

Rechtstreekse communicatie met de contactpersonen van Resato. Wanneer u communiceert met onze verkoop- of service-afdeling, kan informatie over uw verzoek worden ingevuld in het CRM voor contractuele en openbare taken (bijvoorbeeld het bijhouden van een service visit logboek).

Rechtmatige belangstelling

Contract

Locaties van derden

Op sites met leverancierslijsten kunnen contactgegevens worden vermeld (bijvoorbeeld e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, functiebenaming). We werken alleen met sites van derden die voldoen aan GDPR en die opt-in-in-in informatie bieden.

Rechtmatige belangstelling

 

Rechtmatige belangstelling:

Legitiem belang als een wettige basis betekent dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken als we een echte en legitieme reden hebben en we geen van uw rechten en belangen schaden. We hebben een belangenafweging gemaakt en deze geregistreerd, zodat we onze beslissing kunnen verantwoorden. Daarom hebben we de relevante legitieme belangen in kaart gebracht:

 • Adviseren van bedrijven bij het kiezen van de geschikte hogedrukapparatuur voor hun bedrijfsprobleem
 • Voldoen aan de behoeften van onze doelgroep en deze zelfs overtreffen door van hen te leren via feedback.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die via verschillende kanalen (bv. website, beurs, enz.) contact opneemt met Resato, interesse heeft in onze producten en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen. Voor opt-out zie paragraaf 4.1.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Wij willen u helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen van hoge kwaliteit. Daarom gebruiken wij uw gegevens op de volgende manier:

Gebruik

Beschrijving

Intern bijhouden van registers

 • Het maken en versturen van koersen
 • Gepersonaliseerde communicatie
 • Financiële informatie (bv. BTWnummer) wordt bewaard om juridische redenen of met het oog op een prijsopgave.

Communicatie

 • Telefoon en e-mailcommunicatie:

Uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, functiebenaming, enz.) kunnen worden gebruikt om contact op te nemen.

 

 • Direct marketing via email:

We kunnen promotionele e-mails sturen over producten en andere inhoud waarvan we denken dat u ze interessant vindt door gebruik te maken van het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Dit doen wij op basis van de e-mails waarop u zich heeft geabonneerd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Voor opt-out zie paragraaf 4.1.

Profilering

 • Beroepsbelangen
 • Informatie over de onderneming die kan worden afgeleid uit plugins van derden (bv. omzet van de onderneming, omvang van de onderneming, enz.
 • Informatie afgeleid uit de hierboven beschreven gegevens (bv. het gebruik van functiebenamingen om leeftijd, bedrijfstak, anciënniteit en beloningsschaal af te leiden; of namen om geslacht af te leiden).

Marktonderzoek

 • Gedragsgegevens (anoniem) om uw website ervaring te optimaliseren
 • Enquêtegegevens kunnen contactgegevens vastleggen voor followup voor meer details en worden gebruikt om onze producten, diensten en klantervaring te verbeteren

Reclame

 • informatie over beroepsbelangen (bv. toepassingsbelang, gedownloade productgegevens, enz.
 • Informatie van anderen (bv. reclamepartners, uitgevers en gegevensaggregators);
 • Informatie afgeleid uit de hierboven beschreven gegevens (bv. het gebruik van functiebenamingen om leeftijd, bedrijfstak, anciënniteit en beloningsschaal af te leiden; of namen om geslacht af te leiden).

Veiligheid

 • Neem contact met u op in geval van veiligheidsincidenten en om het correcte gebruik van uw contactgegevens te verifiëren

 

 

Welke keuzes kunt u maken?

Niet langer opnemen in de lijst voor direct marketing

Wij hechten waarde aan uw privacy. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor direct marketingactiviteiten. Wilt u in de toekomst geen informatie of nieuwsbrieven meer ontvangen, neem dan contact op met Resato via privacy@resato.com of meld u af onderaan de verzonden nieuwsbrieven.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Resato?

Resato bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als wij dat nodig achten om u in staat te stellen de website te gebruiken, diensten aan u te verlenen, toepasselijke wetten na te leven (inclusief die met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te voeren.

Cookies

We beschrijven ook de vervalperiodes voor cookies op onze website in ons Cookiebeleid.

 

Andere belangrijke informatie

Links naar andere sites

De Resato website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra u gebruik hebt gemaakt van deze links om de site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder dit privacybeleid. Wees voorzichtig en kijk naar het privacybeleid dat van toepassing is op de website in kwestie.

Beveiliging van gegevens

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Resato is verantwoordelijk voor uw veiligheid en maakt gebruik van datalekprocedures.

Toegang tot informatie en verwijdering van de lijst

Als u wilt weten welke informatie over u of uw bedrijf is opgeslagen op basis van uw Resato-Internet bezoeken, neem dan contact met ons op via privacy@resato.com. We kunnen per e-mail periodieke herinneringen sturen aan onze kennisgevingen en voorwaarden, bepaalde aanbiedingen of andere promoties en activiteiten, tenzij u ons hebt geïnstrueerd om dit niet te doen. Op e-mails die u ontvangt, kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met ons netwerk van distributeurs, wat kan resulteren in een overdracht van gegevens naar andere landen waar andere wetgeving van toepassing is.

Contactgegevens

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te annuleren, maar zullen daarbij rekening houden met uw persoonlijke belangen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

 

RESATO INTERNATIONAL B.V. - MARKETING AFDELING

Duitslandlaan 1

9403 DL Assen

 

Tel: +31 (0) 505 016 877

privacy@resato.com

 

**Als u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch) en klikken op de knop 'TIP ONS'.**