Home » Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid wordt gedefinieerd en sterk gedreven door de volgende leidende principes en gedragingen:

 

  • Onze klanten op de eerste plaats zetten: Bouw een wederzijds winstgevende relatie op met onze klanten, waarbij hun succes op de lange termijn wordt verzekerd, door het begrijpen van hun behoeften en de behoeften van hun klanten, en de vertaling van dat begrip in oplossingen op basis van hogedruktechnologie.
  • Efficiënte bedrijfsvoering: Onze beloften op het gebied van kwaliteit, kosten en timing nakomen
  • Continue verbetering: elke dag een beetje beter dan gisteren
  • Verbeter het systematische onderzoek en gebruik van de beste preventieve praktijken op alle niveaus en zorg voor betrouwbaar risicobeheer
  • Stimuleer voortdurende verbetering en innovatie op basis van efficiënte bedrijfsprocessen, goed gedefinieerde metingen, best practices en feedback van klanten
  • Duurzame ontwikkeling: Ontwikkel de competenties, creativiteit, empowerment en verantwoordelijkheid van het personeel door middel van passende ontwikkelingsprogramma's en toon een sterke betrokkenheid, inzet en facilitering van het management.

Resato streeft ernaar een wereldwijd gerenommeerde leverancier te zijn van de beste oplossingen in zijn klasse met producten en diensten op het gebied van hogedruktechnologie. Door het gebruik van deze leidende principes is iedereen bij Resato verantwoordelijk voor het tevredenstellen van onze klanten door aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen of deze te overtreffen met de beste oplossingen.

Wij geloven echt dat onze klanten een voortdurend verbeterende productkwaliteit en service verwachten. Wij streven er dan ook naar om onze productkwaliteit en service voortdurend te verbeteren en oplossingen te leveren waar we met recht trots op kunnen zijn.

Resato streeft ernaar het bovenstaande te bereiken door een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) te implementeren dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001:2015. Het omvat ook een engagement om te voldoen aan de eisen van onze klanten, evenals aan de wettelijke en regelgevende vereisten. Ook voor de voortdurende ontwikkeling van het systeem en ervoor zorgen dat het effectief blijft.

Alle medewerkers binnen het bedrijf zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk. Het bedrijf biedt trainingen en heeft systemen opgezet om alle managers te helpen de prestatie- en kwaliteitsdoelstellingen van de Key Performance Indicator (KPI) te bereiken. Hoewel we voortdurend proberen werk af te leveren en een service aan te bieden waar we trots op kunnen zijn, moeten we erkennen dat we niet altijd onze eigen KPI-doelstellingen bereiken. Wanneer een klant een klacht indient, streven wij ernaar de klacht te onderzoeken en zullen wij ons best doen om alle gegronde klachten recht te zetten.

Het beleid, de organisatie en de procedures die nodig zijn om de KPI-doelniveaus te bereiken, worden beschreven in ons [Kwaliteitshandboek] en de bijbehorende documenten, onder meer [Context van de organisatie]. De Kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het monitoren van het QMS en rapporteert regelmatig aan de CEO over de implementatie, status en effectiviteit van het systeem.

De doelstellingen van Resato zijn vastgelegd in het jaarlijks opgestelde Businessplan. Doelstellingen bij individuele opdrachten zijn het uitvoeren van de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever en conform de overeenkomst zoals overeengekomen met de opdrachtgever.