Stappenplan om te komen tot een waterstofvulstation

Stappenplan om te komen tot een waterstofvulstation

 

Meer en meer verschijnen er voertuigen op de weg die op waterstof rijden. Niet zo verwonderlijk, aangezien waterstof gezien wordt als één van de belangrijkste alternatieve energiedragers. Steeds meer particulieren en bedrijven overwegen dan ook om over te stappen naar waterstof als brandstof.  Helaas lopen zij tegen het gegeven aan dat op dit moment de infrastructuur voor waterstof vulpunten nog achterloopt bij de vraag.  

Dit biedt kansen voor mensen die willen investeren in de toekomst. Zowel voor de huidige tankstation houders die hun tankstation willen uitbreiden met een vulpunt voor waterstof als ook voor bedrijven die op hun eigen terrein een waterstoftankstation zouden willen bouwen voor hun eigen voertuigpark.  

Wij als Resato ondersteunen de ontwikkeling van deze waterstofeconomie van harte. Resato heeft al verschillende tankstations geleverd  en wij zien de kansen die een waterstofeconomie ons biedt. Daarnaast zijn wij overtuigd van de voordelen van waterstof.

Resato heeft verschillende waterstoftankstations ontwikkelt. Wij weten echter ook dat een dergelijk project  als de realisatie van een waterstoftankstation heel wat voeten in aarde heeft. Er zijn verschillende acties die ondernomen moeten worden en partijen die betrokken worden bij het proces, waaronder u. Het H2 platform heeft deze acties inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een zesdelig stappenplan.  
 

Hieronder vindt u in het kort de stappen beschreven die gezet moeten worden om een waterstoftankstation op uw terrein mogelijk te maken.  Wij hopen hiermee het project minder groot voor u te hebben gemaakt.  Het stappenplan dat hieronder wordt beschreven, kunt u in uitgebreidere versie terugvinden op het H2 platform

 

Het stappenplan; wat moet er allemaal gebeuren als u wilt investeren in een H2 tankstation? 

 Stap 1 - Initiatief 

Dit is de stap waarin de eerste verkenning wordt gedaan.  Het doel hiervan is om een akkoord te krijgen tussen de gemeente (en eventuele) fleetowners en voertuig leveranciers. Hiervoor wordt onder andere gepeild of een waterstoftankstation in het beleid pas, hoe deze wordt begroot en waar deze eventueel wordt geplaatst.  

Stap 2 – Definitie 

In deze stap wordt gedefinieerd aan welke eisen het station moet voldoen. Deze omvat niet alleen randvoorwaarden als milieu-en bouweisen of veiligheidseisen, maar ook functionele eisen en commerciële eisen. In deze laatste twee typen eisen wordt bijvoorbeeld vastgesteld wat de vereiste aanrijroutes zijn en welk type voertuigen getankt wordt. 

Stap 3 – Ontwerp 
Binnen dit eisenpakket wordt vervolgens het tankstation ontworpen. Het tankstation wordt beschreven en er worden bouwtekeningen gemaakt. Verder wordt vastgesteld welke partij wat wanneer doet en waarvoor verantwoordelijk is.  

Stap 4 – Voorbereiding 

Stap vier omvat het voorbereiden op de werkelijke realisatie van het waterstoftankstation. In deze fase wordt de definitieve locatie van het station vastgesteld. Hierna kunnen subsidiemogelijkheden worden onderzocht en vergunningen officieel worden aangevraagd. Ook worden nu aannemers en leveranciers geselecteerd.  

Stap 5 – Realisatie 

Stap vijf omvat de werkelijke bouw van uw waterstoftankinstallatie. Hierbij is belangrijk om bij te houden of de installatie wordt gebouwd conform de eisen en subsidiebeschikkingen. Daarnaast wordt de tijdsplanning bewaakt, om ervoor te zorgen dat het tankstation op tijd wordt opgeleverd.  

Stap 6 – Beheer en onderhoud  
Het stopt niet bij de installatie van het waterstoftankstation, deze moet namelijk ook onderhouden worden.  Hierbij moet de keuze gemaakt worden voor een eigen onderhoudsplan of om deze uit te besteden. U bent zelf verantwoordelijk dat het onderhoudsplan uitgevoerd wordt en het kan wellicht handig zijn hier rekening mee te houden bij de selectie voor aan leverancier.  

 

Conclusie 

Zoals u kunt zien is het voor de betrokken partijen helder welke stappen er gezet moeten worden.  Wij hopen dat dat voor u nu ook wat helderder is geworden. Als u meer vragen heeft ten aanzien van bovengenoemd stappenplan, onze verschillende opties voor een tankstation of als u reeds een plan heeft, neem dan contact met ons op. Onze experts zijn altijd bereid met u te kijken wat uw mogelijkheden zijn om bij te dragen aan een groenere wereld. 

Gerard Schuiringa

Gerard Schuiringa

Area Sales Manager

Ons energiesysteem verandert van zwart naar groen. Ik denk dat we allemaal kunnen bijdragen aan deze noodzakelijke verandering.

Een unieke kans om onze technologische ervaring toe te passen in dit emissieloze speelveld.