Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik maken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van RESATO INTERNATIONAL BV met u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

De term 'RESATO INTERNATIONAL BV' of 'RESATO' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de statutaire zetel is Duitslandlaan 1, Assen. Ons ondernemingsnummer is 04059439, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. De term ‘u’ of ‘uw’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen uw contactgegevens bij ons worden opgeslagen.
 • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten en wij uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet.
 • Uw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
 • In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze website .
 • Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
 • Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van RESATO. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.
 • Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. RESATO neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen waarover u geen controle heeft.
 • Op uw gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Licentie voor het gebruik van de website:

Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

 • U mag pagina's van de website alleen voor cachingdoeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet.
 • Je mag niet:
  A) Materiaal van deze website opnieuw publiceren zonder toestemming van RESATO, inclusief herpublicatie op een andere website, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie;
  B) Materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
  C) Materiaal van de website openbaar tonen, zonder accreditatie van de bron;
  D) Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
  E) Bewerken of anderszins wijzigen van materiaal op de website.