Toepassingsgebieden Waar vindt u onze producten?


Toepassingsgebieden

Wij leveren hogedruk oplossingen die aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en deze overtreffen. Hierbij focust Resato op drie gebieden: waterstraaltechnologie, waterstoftechnologie en hogedruk technologie. Deze drie technologieën vindt u terug in de olie-en gas industrie, automobiel industrie, slang industrie, luchtvaart industrie en in workshops. Iedere industrie kent zijn eigen toepassing van onze producten. Onze experts zijn opgeleid om oplossingen te vinden die in uw bedrijf passen.

Neem contact op


Olie-en gas industrie


Olie-en gas industrie
In de olie- en gasindustrie draait alles om de winning van ruwe olie en aardgas. Een van de uitdagingen is het optimaal benutten van installaties om meer te produceren uit de aanwezige reserves. Verschillende hogedruk toepassingen kunnen hieraan bijdragen. Druktesten waarborgen de kwaliteit en veiligheid van onderdelen waarmee olie en gas wordt ingewonnen. Het injecteren van chemische vloeistof in de olieput stimuleert olie om omhoog te komen vanuit de bodem. Met controlling sturen hogedruk systemen verschillende componenten aan, die tegendruk en vloeistoffen controleren en regelen. Op deze manier wordt op een veilige manier olie geproduceerd.

Druktesten Controlling Injecteren

Automobiel industrie


Automobiel industrie
In de automobiel industrie staat de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van auto’s centraal. Wereldwijd is het een grote economische sector. Omdat de industrie een groot aantal mensen treft, is veiligheid en kwaliteit essentieel. Voor deze industrie zijn er verschillende hogedruk oplossingen. Waterstraalsnijmachines kunnen in het productieproces diverse onderdelen van uiteenlopende materialen bewerken. Druktesten worden uitgevoerd, om veiligheid en kwaliteit van diverse auto-onderdelen te garanderen. Ook worden waterstofauto’s door middel van hogedruk waterstofstations van brandstof voorzien.

Druktesten Filling Waterstraalsnijden

Slang industrie


Slang industrie
Slangen zijn onmisbare onderdelen van veel systemen. Een slang brengt een vloeistof of gas van het ene punt in het apparaat naar het andere punt. Dit kan onder hogedruk gebeuren. Daarbij is het belangrijk dat een slang veilig en passend voor de applicatie is en niet lekt. Druktesten zijn dé methode om de veiligheid en kwaliteit van slangen te garanderen.

Druktesten

Industriële sector


Industriële sector
Veel producten waar consumenten dagelijks mee in aanraking komen voort uit de industrie. Dit zijn bijvoorbeeld computers, maar ook de stoffen van onze kleding. De producten in de industriële sector zijn heel divers en zo eveneens de manier waarop zij worden geproduceerd. Bij deze manieren kan hogedruk technologie toegepast worden. Producten en componenten worden gevormd en getest onder hogedruk. Verder helpt hogedruk technologie accumulatoren te vullen.

Druktesten Filling Vormen