Toepassingsgebied: Jobshops


Toepassingsgebied: Jobshops
Het succes van een job-shop is afhankelijk van de snelheid waarmee op de wensen van de klant kan worden gereageerd, en de kwaliteit van het vakmanschap dat klanten laat terugkeren. Waterstraalsnijden is een ideale methode om deze doelen te bereiken. Een sprekend voorbeeld is een telefoontje van een klant wiens productielocatie offline is door een defecte pakking. De vijf minuten om een waterstraalsnijmachine te configureren is aanzienlijk korter dan het ruime uur dat nodig is om een nieuwe pakking te maken met de ponsmethode.

Neem contact op

Toepassingsgebied: Automobiel


Toepassingsgebied: Automobiel
Waterstraalsnijmachines worden gebruikt in de productielijnen van de automobielindustrie. Een enkel snijstation kan worden uitgerust met meerdere robots die snijden met uitsluitend water of snijkoppen waar schuurmiddelen aan worden toegevoegd. Dit betekent dat een waterstraalsnijmachine in een productielijn voor de automobielindustrie diverse onderdelen van uiteenlopende materialen kan verwerken zonder dat de productielijn onderbroken wordt, anders dan om de softwarematige configuratie te wijzigen.

Neem contact op

Toepassingsgebied: Luchtvaart


Toepassingsgebied: Luchtvaart
De lucht- en ruimtevaart. Deze markt vereist een hoge mate van precisie in de productieprocessen en heeft vrijwel geen foutmarge. Waterstraalsnijden wordt hier bv. gebruikt om componenten te maken voor vliegtuigen. Omdat door het koude proces van waterstraalsnijden geen zones in de materialen bestaan die aan hitte zijn blootgesteld, is er ook geen risico van haarscheurtjes of vervorming die levens in gevaar kunnen brengen.

Neem contact op